Informatiegidsen

Schoolplan

Ons schoolplan beschrijft –binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van Stichting Scala- in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen en verbeterplannen. Met behulp van WMKPO hebben we in kaart gebracht waar onze sterke punten en onze zwakke punten liggen.

Schoolgids

Wordt uw kind binnen niet al te lange tijd 4 jaar? Gaat u binnenkort verhuizen? Zoekt u misschien een school die beter bij uw kind past? Scholen verschillen steeds meer, in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten.