Gezonde school

Op basisschool De Dromenvanger eten we gezond!!!

Het team van basisschool De Dromenvanger heeft er voor gekozen om in de pauzes alleen een gezonde boterham en groente en fruit gegeten wordt. Ook willen we graag dat de kinderen kraanwater of melk drinken. We willen een drankje als appelsap niet verbieden, maar het is niet de gezondste keuze. Deze keuzes voor gezond eten en drinken zijn in overleg met de oudervereniging en de MR gemaakt.

Fruitpauze

De groepen 3 t/m 8  hebben om 10.00 uur een fruitpauze. De kleutergroepen hebben afhankelijk van het programma ook rond deze tijd een fruitpauze. Tijdens deze pauze wordt er alleen fruit, groente of een gezonde boterham gegeten.

Lunchpauze

Alle groepen hebben rond 12.00 uur een lunchpauze en een buitenspeeltijd.

De Schijf van Vijf

We volgen “De Schijf Van Vijf” om aan alle ouders en verzorgers helder te maken welke voeding gezond is.

Link naar het voedingscentrum en de schijf van 5

Wat staat er in de Schijf van Vijf?

In de Schijf van Vijf staat:

 • Veel groente en fruit
 • Vooral volkoren, zoals volkorenbrood, volkoren pasta en couscous en zilvervliesrijst
 • Minder vlees en meer plantaardig. Varieer met vis, peulvruchten, noten, eieren en vegetarische producten
 • Genoeg magere en halfvolle zuivel, zoals melk, yoghurt en kaas
 • Een handje ongezouten noten
 • Zachte of vloeibare smeer- en bereidingsvetten, zoals olie, halvarine en vloeibaar bak- en braadvet.
 • Voldoende vocht, zoals kraanwater en melk.

Tot slot willen we u erop wijzen dat we ons willen inzetten voor een duurzaam milieu.

We scheiden papier, plastic, restafval en groente/fruit-afval. We vinden dat we hierin als school een belangrijke taak te vervullen hebben. De kinderen leren zo op een betere manier met ons milieu om te gaan. Het scheiden van afval heeft wel een aantal gevolgen. De hoeveelheid groente- en fruitafval  en de hoeveelheid drankpakjes van 200 kinderen per dag is teveel voor de school.

Nog even op een rijtje:

 1. Alle kinderen en leerkrachten eten fruit en/of groente tijdens de fruitpauze.
 2. We willen geen pakjes meer op school. We vragen uw kind voortaan een beker met drinken mee te willen geven. Een pakje wordt ook terug in het bewaartrommeltje gedaan. Ook hiervoor geldt dat we graag willen dat er gezonde dranken in de bekers zitten. We denken bijvoorbeeld aan water, melk en appelsap.

Zo dragen we samen, ouders en school, een flink stuk bij in duurzaamheid.

Biodiversiteit en leefgebieden Stichting Scala

JAARPLAN DUURZAAMHEID EN  LEEFBAARHEID

Visie Scala:

Het is onze opdracht om blijvend op een duurzame manier te werken en te handelen, vanuit de basisovertuiging dat we de wereld leefbaarder en mooier moeten achterlaten voor de generaties die na ons komen.

Het is onze opdracht om daar vanuit alle beleidsterreinen, zowel binnen het educatieve proces als in de aanverwante processen, in woord en daad doorlopend inhoud aan te geven en bewustwording te stimuleren.

Het is onze opdracht om alle betrokkenen hierin zowel hun eigen als de gezamenlijke verantwoordelijkheid te laten dragen.

Hiervoor investeert Scala permanent in de attitudevorming van alle betrokkenen op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid.

Wat betekent dit specifiek voor basisschool De Dromenvanger?

Concreet betekent dit dat kinderen op basisschool de Dromenvanger zich oriënteren op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Kinderen oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Kinderen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij, ver af, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed.

Kinderen ontdekken bij het leren hoe mensen hun omgeving inrichten waarbij economische, politieke, culturele, technische en sociale aspecten een belangrijke rol spelen. Het gaat daarbij om datgene wat van belang is voor de betekenisvolle inhoud van het bestaan, om duurzame ontwikkeling, om (voedsel)veiligheid en gezondheid en om technische verworvenheden.

Bij het oriënteren op natuur en milieu gaat het om henzelf, om dieren en planten en natuurverschijnselen.

Door geconstateerde problemen van verschillende kanten te bekijken en daarbij te letten op eerder genoemde aspecten leren zij na te denken over oplossingen voor de problemen van nu en morgen.

Leerstofaanbod:

Binnen de wereldoriënterende vak- en vormingsgebieden wordt, overeenkomstig de kerndoelen, aandacht besteed aan natuur en milieu i.r.t. duurzaamheid, daar waar mogelijk in samenhang.

Kinderen zijn nieuwsgierig. Zij zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te leren kennen en te verkennen. Deze ontwikkelingsdrift is een aangrijpingspunt voor betekenisvol onderwijs in de ruimste zin van het woord

Naast en in plaats van de methode-gebonden leerstof willen wij met specifieke activiteiten de kinderen kennis laten maken met ‘aspecten van duurzaamheid’ in hun eigen belevingswereld.

 • Binnen de eigen schoolomgeving aandacht voor natuur en milieu.
 • Vanuit de eigen schoolomgeving ‘op ontdekkingsreis’ richting de praktijk van alle dag en ervaren wat goed is / was, wat minder goed is / was en wat voor verbetering vatbaar is: problemen signaleren, analyseren en nadenken over oplossingen.